• 904/46 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp
  • 0909 851 909 - 097 494 0123
  • hoadonso.hcm@gmail.com

Hướng dẫn tiêu hủy hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế theo quy định tại Nghị định 123

Theo quy định tại Thông tư 78 và nghị định 123, Hộ/cá nhân kinh doanh cũng là một trong những đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là đối tượng mới, lần đầu tiên sử dụng Hóa đơn điện tử. Sau khi nhận được thông báo từ CQT, Hộ/cá nhân kinh doanh sẽ phải tiêu hủy các hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng. Vậy cách tiêu hủy hóa đơn đặt in của CQT thế nào? Hãy cùng hoadonso.top tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hộ/cá nhân kinh doanh bắt buộc hủy hóa đơn cũ, còn tồn khi sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123

Theo quy định tại khoản 3, điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP: sau khi được cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hộ/cá nhân kinh doanh phải ngưng sử dụng hóa đơn giấy. Đồng thời, tiến hành hủy hóa đơn giấy đặt in của Cơ quan Thuế đã phát  hành nhưng chưa sử dụng.

Đây là quy định bắt buộc, áp dụng với tất cả doanh nghiệp/cá nhân thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, NNT cần hủy các hóa đơn còn tồn chưa sử dụng. Vậy trình tự, thủ tục tiêu hủy hóa đơn đặt in tại Cơ quan Thuế thế nào?

Hướng dẫn tiêu hủy hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế

Việc tiêu hủy hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế được thực hiện theo quy định tại điều 27, nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Thời hạn tiêu hủy hóa đơn đặt in của CQT

Theo quy định tại khoản 1điều 27, nghị định 123: thời hạn tiêu hủy hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức, hộ/cá nhân kinh doanh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với CQT. Đối với các hóa đơn đặt in của CQT đã được CQT thông báo hết hạn sử dụng, Người nộp thuế phải tiêu hủy hóa đơn chậm nhất 10 ngày kể từ ngày CQT thông báo hóa đơn hết hạn sử dụng, trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Đối với các loại hóa đơn là vật chứng của vụ án thì sẽ không được tiêu hủy. Đối với các loại hóa đơn đặt in của CQT đã lập, đơn vị thực hiện hủy theo quy định của luật kế toán.

Quy trình hủy hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế

Để tiêu hủy hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế, doanh nghiệp, tổ chức, hộ/cá nhân kinh doanh cần thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 27, nghị định 123:

Bước 1: Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bước 2: Thành lập hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Trong đó, hội đồng tiêu hủy hóa đơn bắt buộc phải có đại diện lãnh đạo và đại diện bộ phân kế toán. Đối với hộ/cá nhân kinh doanh, theo quy định, đối tượng này không cần lập hội đồng tiêu hủy hóa đơn mà chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Các thành viên hội đồng tiêu hủy hóa đơn ký vào biên bản hủy hóa đơn. Sau khi ký, các bên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sai sót.

Bước 4: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tiêu hủy hóa đơn.

Hồ sơ hủy hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế

Để hủy hóa đơn giấy đặt in của CQT, người nộp thuế cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy hóa đơn (hộ/cá nhân kinh doanh không cần chuẩn bị giấy tờ này)

- Bảng kiểm kê hóa đơn đặt in cần hủy. Trong bảng kiểm kê cần ghi chi tiết:

+ Tên hóa đơn

+ Ký hiệu hóa đơn

+ Ký hiệu mẫu số của hóa đơn

+ Số lượng hóa đơn cần hủy (ghi từ số … đến số hoặc trường hợp hóa đơn cần hủy không liên tục thì kê chi tiết từng số hóa đơn cụ thể).

+ Biên bản tiêu hủy hóa đơn.

+ Thông báo hủy hóa đơn theo mẫu số 02/HUY-HĐG được ban hành tại phụ lục IA nghị định 123. Trong thông báo ghi rõ các nội dung như loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy, lý do hủy, thời gian và phương pháp tiêu hủy (đốt/cắt góc/xé nhỏ…).

Người nộp thuế lưu hồ sơ hủy tại doanh nghiệp. Riêng đối với thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ/cá nhân kinh doanh lập thành 2 bản. Trong đó, 1 bản do đơn vị lưu giữ, một bản gửi trực tiếp tới CQT quản lý trực tiếp. Thời gian gửi chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện việc tiêu hủy hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế.

Trên đây là hướng dẫn tiêu hủy hóa đơn đặt in của CQT. Các đơn vị, đặc biệt là hộ/cá nhân kinh doanh cần lưu ý quy định này để thực hiện hủy hóa đơn kịp thời, đúng quy định của pháp luật sau khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem nhiều nhất

Hóa đơn luôn là tờ phiếu thu với đầy đủ thông tin như tên sản phẩm, giá thành, số lượng,…

Xem Chi Tiết

Theo quy định tại Thông tư 78 và nghị định 123, Hộ/cá nhân kinh doanh cũng là một trong những…

Xem Chi Tiết

Phân biệt rõ ràng hóa đơn hợp lệ, hóa đơn hợp pháp và cách tra cứu hóa đơn hợp lệ…

Xem Chi Tiết

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ BƯỚC 1: Gửi thông tin đăng ký hoá đơn điện tử Khách…

Xem Chi Tiết

0909 851 909
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon